Politica de confidentialitate

Vizitarea, folosirea sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.climatico.ro implică acceptarea Termenilor și Condițiilor. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului recomandăm citirea cu atenție a acestora. Climatico Line S.R.L. își rezervă dreptul de a efectuta modificări ale acestor prevederi sau ale conținutului site-ului www.climatico.ro fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi gasită accesând pagina "Termeni de utilizare" din subsolul paginilor site-ului.

Compania care administrează site-ul Climatico.ro (http://www.climatico.ro), denumit în continuare www.climatico.ro (site-ul), este Climatico Line S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului de pe lânga Tribunalul București cu nr. J40/2754/2013, având Codul Unic de Înregistrare: RO 31307952 și sediul social în localitatea București, strada Calea Moșilor nr. 280, bloc 20, scara 2, apartament 40, Sector 2.
Statutul comercial al Climatico Line: Societate cu Raspundere Limitată - S.R.L.. 

Politica de confidențialitate

Climatico Line S.R.L. este înregistrată la  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 470167691974.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, www.climatico.ro are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe site, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, site-ul poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Site-ul www.climatico.ro nu promovează Spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe www.climatico.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina incălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.
Acestea pot fi utilizate de către companiile de curierat, procesatorii de plăți, presatorii de servicii de on-line marketing (exemple fără rol limitativ).

Site-ul nu reține datele datele de card în situația folosirii acestei metode de plată fie prin virtual POS (plată online) fie prin sistemele POS (plată offline).

De asemenea, Climatico.ro va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul sa vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa: București, strada Calea Moșilor nr. 280, bloc 20, scara 2, apartament 40, Sector 2.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, clientii noștri au următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art.12)
Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.
Dreptul la intervenție (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, urmatoarele:
   a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrarilor nelegale
   b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime
   c)  notificarea terților cu privire la operatiunile prevăzute la lit. a) și b)
Dreptul la opoziție (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.
Dreptul de a se adresa justiției (art.18) - dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.
Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Certificari

Climatico Daikin Home Comfort Expert ISO Sistem Management al Calitatii SRAC Climatico Climatico Membru al Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din Romania Climatico.ro a castigat Locul 1 la editia 2023 a Galei Premiilor eCommerce, programul GPeC Proficiency, in categoria IT&C, Electronice & Electrocasnice Cel mai mare NPS al unui comerciant din eMag MarketPlace premiu primit la Gala Premiilor eCommerce GPeC 2022 Climatico.ro a castigat Locul 1 la editia 2020 a Galei Premiilor eCommerce Best Online Merchant Award for the Air Conditioner & Household Appliances Category Climatico Membru al Asociatiei Romane a Magazinelor Online Climatico Membru al TRUSTED.RO